Anunț privind rezultatul probei de interviu susținute în data de 27.09.2022 la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading