Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în data de 07.11.2022 la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading