Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în data de 14.12.2020 la concursul/examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în data de 14.12.2020 la concursul/examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

Descarcă anunț aici