Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în data de 21.09.2022 la concursul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading