Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în data de 24.10.2022 la examenul de promovare în calsă profesională a unor funcții publice de execuție din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading