Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în data de 28.06.2021 la concursul/examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading