Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Muncipiului Buzău, proba scrisă 28.06.2021

Descarcă anunț

Loading