Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de promovare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Buzău, probă scrisă – 02.06.2021

Descarcă anunț

Loading