Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buăzu, proba scrisă 02.08.2022

Descarcă anunț

Loading