Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău, proba scrisă – 10.10.2022

Descarcă anunț

Loading