Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului, proba scrisă 14.12.2020

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului, proba scrisă 14.12.2020.

Descarcă anunț aici

Loading