Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău, proba scrisă 21.09.2022

Descarcă anunț

Loading