Anunț privind rezultatul selecției dosarelor canditaților înscriși la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

Loading