Anunț privind selecția candidaților pentru 1 post vacant de administrator neexecutiv a Consiliului de Administrație în cadrul RAM TERMO VERDE SRL

Descarcă anunț

F1 – Cerere de înscriere

F2 -Declarație pe proprie răspundere conformitate documente

F3 – Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor

F4 – Consimțământ prelucrare date cu caracter personal

F5 – Declarația de interese

Scrisoarea de așteptări

Loading