ANUNȚ privind selecția candidaților pentru 1 (unu) post vacant de administrator neexecutiv a Consiliului de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău

Descarcă anunț

F1 – Cerere de înscriere

F2 – Declarație pe proprie răspundere conformitate documente

F3 – Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor

F4 – Consimțământ prelucrare date cu caracter personal

F5 – Declarație de interese

Loading