Anunț privind selecția candidaților pentru 1(unu) post vacant de administrator neexecutiv a Consiliului de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău

Descarcă anunț

Descarcă anunț erată

Descarcă Cerere de înscriere

Descarcă Declarație pe proprie răspundere conformitate documente

Descarcă Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor

Descarcă Consimțământ prelucrare date cu caracter personal

Descarcă Declarația de interese

Loading