Anunț privind selecția candidaților pentru 3(trei) posturi vacante de administratori neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

Descarcă anunț

Descarcă cerere de înscriere

Descarcă Declarație pe proprie răspundere conformitate documente

Descarcă Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor

Descarcă Consimțământ prelucrare date cu caracter personal

Descarcă Declarația de interese

 

Loading