Anunț privind selecția candidaților pentru 5(cinci) posturi vacante de administratori neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

Descarcă anunț
Descarcă cerere de înscriere
Descarcă Declarație pe proprie răspundere conformitate documente
Descarcă Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor
Descarcă Consimțământ prelucrare date cu caracter personal
Descarcă Declarația de interese

Loading