Anunț privind selecția candidaților pentru 5(cinci) posturi vacante de administratori neexecutivi neasociați ai Consiliului de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A Buzău

Descarcă anunț
Descarcă Cerere de înscriere
Descarcă Declarație pe proprie răspundere conformitate documente
Descarcă Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor
Descarcă Consimțământ prelucrare date cu caracter personal
Descarcă Declarația de interese

Loading