ANUNȚ privind selecția candidaților pentru un post vacant de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație al S.C. PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU

Descarcă anunț

F1 – Cerere de înscriere

F2 – Declarație pe proprie răspundere conformitate documente

F3 – Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor

F4 – Consimțământ prelucrare date cu caracter personal

F5 – Declarația de interese

Opis documente

Loading