Anunț privind validarea dosarelor la concursul organizat în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacantă de Șef serviciu, gr. II, Serviciul Urbanism și Dezvoltare Urbană, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading