Anunț public

Având în vedere modificările propuse pentru trama stradală din cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal ”ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE  FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUN. BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 33, vă aducem la cunoștință că se reia etapa de informare a publicului cu privire la elaborarea propunerilor pentru P.U.Z.-ul mai sus menționat (variantă revizuită în acord cu studiile de fundamentare).

Descarcă anunț public
Descarcă 3.0. REGIM JURIDIC
Descarcă 4.0.REGLEMENTARI URBANISTICE (ZONA RESTRANSA)
Descarcă 4.1.REGLEMENTARI URBANISTICE
Descarcă 5.0. CIRCULATII
Descarcă 5.1. CIRCULATII
Descarcă 5.2. CIRCULATII

Loading