PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 206 din 03.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău

Descarcă anunț

Descarcă adresă nr.3948 din 30.05.2022

ANEXA nr. 1 – Studiu oportunitate DDD

ANEXA nr. 2 – Caiet de sarcini DDD

Anexa 2.1. la Caietul de sarcini – PROGRAM UNITAR DDD 2020

Anexe 2.2 la Caietul de sarcini

Anexa 2.3 la Caietul de sarcini CS DDD

ANEXA 3 -Draft contract de concesiune

Anexa 3.1. la contract – Caiet de sarcini

Anexa 3.2 la contract – Regulament

Anexa 3.3 la contract – Oferta

Anexa 3.4 la contract – Bunuri retur

Anexa 3.5 la contract – LISTA Dotărilor

Anexa 3.6 la contract – Indicatori DDD

Anexa 3.7 la contract – Asigurările

Anexa 3.8 la contract – Garanția

Anexa 3.9 la contract – Matricea riscurilor

Descarcă proiect de hotărâre nr. 206

Loading