Anunţ public în vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER» în intravilanul municipiului Buzău, str. Aleea Sporturilor, nr.12 A

Anunţ public în vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER» în intravilanul municipiului Buzău, str. Aleea Sporturilor, nr.12 A.

Descarcă anunț aici

Descarcă Memoriu justificativ
Descarcă Planșa A1 – Încadrare în zonă
Descarcă Planșa A2 – Situația existentă
Descarcă Planșa A3 – Permisiuni și restricții
Descarcă Planșa A4 – Mobilare urbană
Descarcă Planșa A6 – Proprietate terenuri

Loading