Anunţ public

Anunţ public privind aprobarea documentației pentru Plan Urbanistic Zonal pentru «COMASAREA/ALIPIREA PARCELELOR T44, P750/1, NR. CADASTRAL 65323, 65324, 65325, 65326, 65327, 65328, 65329, 65330, 65331, ÎN SCOPUL CONSTRUIRII UNEI BAZE DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE» în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 44, parcela 750/1.

Descarcă anunț

Memoriu de prezentare – PUZ Preliminar
Planşe reglementări urbanistice – Zonificare funcţională
Planşe propuneri preliminare – Mobilare urbană