Anunţ public .

Anunţ public privind aprobarea documentației pentru Plan Urbanistic Zonal pentru «INIŢIERE PUZ PENTRU SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ID (INDUSTRIE ŞI DEPOZITARE) ÎN IS (INSTITUȚII PUBLICE DE INTERES GENERAL, SERVICII, COMERȚ) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII BIROURI, SPAȚII SERVICII ŞI SPAŢII COMERCIALE» în intravilan din municipiul Buzău, str. General Grigore Baştan, nr. 6.

Descarcă anunț

Memoriu justificativ
Planşe reglementări urbane – Mobilare urbană

Loading