Anunț public

Anunț public privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, HALE DE CONFECȚII METALICE ȘI DEPOZITARE», în intravilanul municipiului Buzău, UTR 27, tarlaua 54, parcela 870.

Descarcă anunț aici
Descarcă Studiu de Oportunitate
Descarcă Planșa nr. 1 – Situația existentă
Descarcă Planșa nr. 2 – Situația existentă
Descarcă Planșa nr. 3 – Plan mobilare
Descarcă Raport de implicare a publicului în Etapa Pregătitoare cu privire la intenția de elaborare a unui PUZ și a obiectivelor acestuia

Loading