Anunț public

Anunț public privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE HALĂ PRODUCTIE INDUSTRIALĂ» în Mun. Buzău, tarlaua 56parcela 909NrCad 56386CF56386.

Studiu de Oportunitate
Planşe Plan Urbanistic Zonal

Loading