Anunț public privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE HALĂ PRODUCTIE INDUSTRIALĂ» în Mun. Buzău, tarlaua 56, parcela 909, Nr. Cad 56386, CF. 56386

Anunț public privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE HALĂ PRODUCTIE INDUSTRIALĂ» în Mun. Buzău, tarlaua 56, parcela 909, Nr. Cad 56386, CF. 56386.

Studiu de Oportunitate
Planşe Plan Urbanistic Zonal

Loading