Anunţ public

Anunţ public privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA MIXTĂ – LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢIU COMERCIAL ŞI BIROURI ADMINISTRATIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME D+P+1+2ER, AMENAJARE TEREN, ORGANIZARE DE ŞANTIER ŞI BRANŞAMET UTILITĂŢI», în municipiului Buzău, strada Alexandru Marghiloman, nr. 56 – 58.

Descarcă anunț

Memoriu Tehnic Explicativ pentru eliberarea Avizului de Oportunitate
Planşe Reglementări Urbanistice
Planşe Plan Încadrare în Prevederi

Loading