Anunţ public

Anunţ public privind aprobarea documentației PUZ pentru «CONSTRUIRE MAGAZINE DESFACERE PRODUSE PENTRU AGRICULTURĂ» în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 31, parcela 1.

Plan de încadrare în U.T.R. 20, zona studiată
Plan încadrare în zonă
P.U.Z – Documentaţie de Urbanism –  Faza “Plan Urbanistic Zonal”
Planşe reglementări tehnico-edilitare
Plan tipuri de proprietate – Ciruculaţia trenurilor, obiective de utilitate publică
Plan amenajare incintă
Plan situaţia existentă, disfuncţionalităţi + Plan reglementări urbanistice

Loading