Anunţ public privind decizia etapei de încadrare ,,Construire cimitir uman +imprejmuire”

U.A.T. MUN. Buzau, titular al proiectului ,,Construire cimitir uman + imprejmuire”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Buzau, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire cimitir uman + imprejmuire”, propus a fi amplasat în municipiul Buzău, Tarlaua 19, nr. cadastral 60953. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, în zilele de luni pana vineri, între orele 8:30 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”

Loading