Anunţ public

Anunţ public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației Planului Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL», în intravilan din municipiul Buzău, General Grigore Baştan Cazarma 3177 – Lot 2.

Descarcă anunț

Memoriu de prezentare + Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. – Cimitir Micro XIV
Planșe încadrare în zonă + încadrare în PUG
Planșe reglementări urbanistice
Răspuns probleme PUZ

Loading