Anunţ public

Anunţ public privind elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru «CONSTRUIRE IMOBIL SERVICII MEDICALE AMBULATORIU P+3» în intravilan din municipiul Buzău, str. Nicolae Titulescu, nr. 18.

Descarcă anunț

Plan urbanistic de detaliu
Planşe reglementări urbanistice
Răspuns consultare publică pentru documentaţii urbanistice
Descarcă îndreptare eroare materială