Anunţ public

Anunţ public privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ŞI PARCAJE SUBTERANE ŞI SUPRATERANE S2+S1+P+10E» în intravilan din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1.

Descarcă anunț

Memoriu de prezentare
Planşe reglementări urbanistice
Răspuns proiectant
Îndreptare eroare materială
Plan parcare şi acces pentru documentaţie PUZ

Loading