Anunț public privind etapa pregătitoare de informare a publicului a Planul Urbanistic Zonal pentru „DESFIINȚARE CLĂDIRI EXISTENTE, CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE, ACCES ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE“ în intravilanul Municipiului Buzau, Aleea Industriilor, nr. 1, N.C. 71674

Descarcă anunț

Descarcă Memoriu Tehnic

PUZ

Loading