Anunţ public

Anunţ public privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru «PUZ PENTRU SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ ID ÎN IS ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE P+10E CU ANEXE ŞI UTILITĂȚI» în intravilan din municipiul Buzău, str. Stadionului, nr. 120.

Descarcă anunț

Memoriu tehnic explicativ pentru informare public
Planşe situaţie propusă
Planşe reglementări urbanistice – Mobilare urbană

Loading