Anunţ public

Anunţ public privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI CIMITIR, TARLA 23, PARCELA 141-142, PEPINIERA BUZĂU» în intravilan din municipiul Buzău, str. Răchitei, nr. 92, 92A, Tarlaua 23, Parcela 141-142.

Descarcă anunţ aici
Descarcă memoriu tehnic explicativ pentru eliberarea avizului de oportunitate
Descarcă planşe PUZ construire spaţii de producţie şi cimitir – Situaţie existentă
Descarcă planşe reglementări urbanistice

Loading