Anunț public privind – Planul de Mobilitate urbană durabilă 2021-2027

„ UAT MUNICIPIUL BUZĂU anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău de încadrare a Planului de Mobilitate urbană durabilă 2021-2027 amplasat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, titular UAT MUNICIPIUL BUZĂU. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:  în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei.

Observaţiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. Buzău, str. Sf.Sava de la Buzău, nr.3 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului”.

Loading