Anunţ public

Anunţ public privind procedura de informare a publicului în etapa pregătitoare, cu privire la intenția de elaborare pentru Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL BUNURI DE LARG CONSUM, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES, PARCARE ŞI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE» în intravilan din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132.

Descarcă anunţ aici
Descarcă memoriu studiu de oportunitate
Descarcă planşe reglementări urbane – Restricţii şi permisiuni
Descarcă planşe reglementări urbane – Mobilare urbană

Loading