Anunț public privind „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Munucipiului Buzău 2021 – 2027”

„U.A.T. MUN. BUZAU, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău de încadrare a planului –„Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Munucipiului Buzău 2021 – 2027” cu amplasamentul în municipiul Buzau, fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular UAT MUN. BUZAU. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:  în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului asupra factorilor de mediu şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei;  Observaţiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului”.