Anunț public privind „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Munucipiului Buzău 2021 – 2027”

„U.A.T. MUN. BUZAU, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău de încadrare a planului –„Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Munucipiului Buzău 2021 – 2027” cu amplasamentul în municipiul Buzau, fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular UAT MUN. BUZAU. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:  în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului asupra factorilor de mediu şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei;  Observaţiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului”.

Loading