Anunț și documentație PUZ “AUTORIZARE CONSTRUIRE SEDIU DRDP-BUZĂU (SPAȚII BIROURI)” pentru imobilul situat în intravilanul Municipiului Buzău, Bulevardul Gării, N.C. 68040

Descarcă anunț

Memoriu tehnic

Piese desenate

Răspuns adresă nr. 115162 din 04.07.2023

Loading