Anunț unic pentru comunicarea prin publicitate si Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate