Intrari dupa Isa

În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. HOME DEVELOPMENT S.R.L. cu sediul în Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 31, judetul Ilfov a demarat etapa elaborării propunerilor privind Planul Urbanistic Zonal «CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR MIXT – REZIDENȚIAL / COMERCIAL N.C. 71312 – ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S/DS+P+4E-P+6E-P+8E, SERVICII, DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE AFERENTE» pe terenul cu Nr. Cad. 71312 situat în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 32.

Anunț public Regulament Local de Urbanism 2.0. ÎNCADRARE ÎN UTR 20 3.0. PLAN CADASTRAL ZONA DE STUDIU 4.0. REGLEMENTĂRI URBANISTICE ÎN PLAN DIRECTOR 6.0. CIRCULAȚII ȘI REȚELE EDILITARE 7.0. PLAN DIRECTOR CIRCULAȚII T32 Planșe

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42/16.02.2024 privind modificarea 11 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Descarcă anunț Proiect de hotărâre nr. 42

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că S.C. AFILIU TRANS S.R.L. cu sediul social în orașul Mizil, str. I. L. Caragiale, nr. 7, bl. 45, sc. A, et. 3, ap. 13, jud. Prahova, a demarat etapa pregătitoare elaborării propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru ”CONSTRUIRE LOCUINȚE DE SERVICIU 2S+P+3E+4E+5 RETRAS, SERVICII/COMERȚ LA PARTER, ÎMPREJMUIRI SI ALEI”, amplasat in intravilanul municipiul Buzau, str. Crizantemelor, nr. 16, nr. cad. 51435.

Anunț public MEMORIU PREZENTARE 1. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU 3. PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Loading