Intrari dupa

Anunț privind selecția candidaților pentru 5(cinci) posturi vacante de administratori neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

Descarcă anunț Descarcă cerere de înscriere Descarcă Declarație pe proprie răspundere conformitate documente Descarcă Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor Descarcă Consimțământ prelucrare date cu caracter personal Descarcă Declarația de interese

Anunț public în vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că PICO DO PRODEXIM S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, Șoseaua București, nr. 1A, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentației de PUD pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA ȘI IMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE ȘANTIER“, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Bd. Unirii, nr. 192, tarlaua 32, jud. Buzău.

Descarcă anunț Descarcă memoriu PUD INCADRARE IN TERITORIU MOBILARE URBANA

Anunț public în vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU, a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru ” ANSAMBLU REZIDENTIAL – ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA

Anunț public în vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU,  a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru ” ANSAMBLU REZIDENTIAL – ZONIFICARE  FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA Descarcă anunț Încadrare în PUG Memoriu urbanism – RLU PUZ […]