Intrari dupa Primaria Municipiului Buzau

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 296 privind modificarea Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din municipiul Buzău

Descarcă anunț Descarcă proiect de hotărâre nr. 296 Descarcă Contract nr. 185367/10.10.2022 – Depozitare deșeuri Descarcă Aviz AFM nr. 41148/28.11.2022 Descarcă Adresa UAT nr. 215380/23.11.2022 Descarcă Adresa RER nr.393/28.11.2022 Descarcă Adresa RER 368/15.11.2022 Descarcă Acord APM revizuit 20.12.2019

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 294/05.12.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.158/16.09.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”.

Descarcă anunț – PUZ Tarlaua 33 Descarcă proiect de hotarâre nr. 294 PARTE SCRISĂ – ETAPA 1 PARTE DESENATA – ETAPA 1

Loading

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că PICO DO PRODEXIM S.R.L. cu sediul în mun. Buzău, Șoseaua București, nr. 1A și EDISON 2020 CONIDAN S.R.L. cu sediul în sat Vadu Pașii, comuna Vadu Pașii, str. George Bacovia, nr. 19, jud. Buzău au demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „DESFIINȚARE CLĂDIRI EXISTENTE, CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE, ACCES ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE“ pentru imobilul situat în intravilanul mun. Buzău, strada Drăgăicii, nr. 7.

Descarcă anunț public PIESE_DESENATE PIESE_SCRISE_MEMORIU RLU PUZ – 15.09.2022 – (1)

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu sediul social în Mun. București, sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 43, corp A, etaj 2, a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE DE PRODUCȚIE – DEPOZITARE BERE ȘI CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ“ în intravilanul mun. Buzău, Șoseaua Nordului, nr. 70, tarlaua 26, parcela 186, număr cadastral 73266.

Descarcă anunț public 0. Foaie de capăt 1. Studiu oportunitate 2. Încadrare în teritoriu 3. Plan situație existentă 4. Plan reglementări urbanistice 5. Plan posibilități de mobilare

Loading