Cerere pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/activitati distractive

  1. Certificatul de înregistrare , actul constitutiv , certificatul constatator privind obiectul de activitate si punctul de lucu declarat (unde este cazul);
  2. Actul legal valabil prin care se face dovada detinerii spatiului /terenului pentru structura de vânzare pentru care se solicită autorizarea (pentru terasele situate pe domeniul public se va anexa obligatoriu acordul de folosintă temporară a terenului încheiat cu municipalitatea Buzău);
  3. Contractul de prestare a serviciului de salubrizare;
  4. Certificatul de clasificare sau Declaratia privind încadrarea pe tipuri de unităti de alimentatie publică ;
  5. Autorizatie de mediu, după caz;
  6. Autorizatie sanitar-veterinară;
  7. Autorizatie de securitate la incendiu, după caz (copie);
  8. Dovada achitării anticipate a taxei de autorizare/vizare anuală prevăzută de Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Loading