Cerere pentru vizarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/activitati distractive

1. Autorizația de funcționare în original;
2. Copii ale documentelor depuse la autorizarea inițială cărora le-a încetat valabilitatea și au fost prelungite;
3. Dovada achitării anticipate a taxei de vizare anuală prevăzută de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Loading