Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

  1. Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completată-original
  2. Împuternicire (dacă este cazul) – original
  3. Extras de Carte Funciară pentru informare – copie (să nu fie mai vechi de 30 de zile)
  4. Plan de încadrare în zonă – copie
  5. Plan de amplasament și delimitare a imobilului din documentația de Carte funciară (P.A.D.) – copie
  6. Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism – copie
  7. Memoriu tehnic (este necesar doar dacă în cerere este bifată una din situațiile: 1a)-instalații, 1b)-monumente istorice, c) sau e) – copie

Loading