Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

  1.  Cerere tip pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, completată – original
  2. Autorizația de construire/desființare – original

Loading